Program lojalnościowy – krok po kroku

CELE SZKOLENIA

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu słuchacze będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowywania i realizacji programów lojalnościowych. Dobry program lojalnościowy może być bardzo skutecznym narzędziem utrzymania i zwiększania wartości Klienta.

Szczególnie w dobie tak silnej konkurencji i wyedukowanych Klientów, lojalni uczestnicy naszego programu stanowią wyjątkową wartość.

KORZYŚCI I ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

– Poznanie zasad funkcjonowania nowoczesnych programów lojalnościowych

– Praktyka tworzenia programu lojalnościowego

– Zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania programem

– Budżetowanie i określanie kosztów programu

– Organizacja i logistyka programów lojalnościowych

– Mierzenie rentowności programów lojalnościowych

PROGRAM SZKOLENIA

1. Tworzenie programów lojalnościowych

– cechy programów / ćwiczenie grupowe

– cele programów lojalnościowych / ćwiczenie grupowe

– benefity w programach

– mechanizmy nagradzania

– strategia komunikacji

2. System informatyczny programu – zarządzanie danymi i informacją

– budowa systemów

– zarządzanie komunikacją

– przetwarzanie danych

– logistyka programu

– raportowanie i data mining

3. Aspekty organizacyjne, współpraca z agencjami, tworzenie zasad i regulaminu programu etc. model organizacyjny programu

– agencja czy In-house?

– podział zadań i odpowiedzialności

– systemy rozliczeń z agencją

– zasady programu – kluczowe elementy

– regulamin – – kluczowe elementy

4. Aspekty ekonomiczne programu

– koszty stałe, zmienne

– koszty redempcji nagród

– ćwiczenie grupowe – budżetowanie

– rozkład kosztów w czasie

– mierzenie ROI

– rentowność Klienta (RFM, CLV)

– mierzenie zaangażowania uczestników

– mierzenie satysfakcji uczestników

– mierzenie retencji

5. Aspekty logistyczne

– zadania logistyka programu

– zasady współpracy z partnerami logistycznymi

– dobór dostawców nagród (jakość/koszty/dostawy)

– dostarczanie nagród uczestnikom

– monitoring nagród

– zarządzanie relacjami i kontaktami z uczestnikami

6. Case-studies wybranych programów

7. Warsztat tworzenia strategii programu lojalnościowego z wykorzystaniem zdobytej wiedzy

8. Analiza i ocena prac


Trener:

Elżbieta Peda – absolwentka studiów MBA Executive w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Realizowała projekty wewnętrzne i zewnętrzne pracując dla Michelin, Schneider Electric, Saint-Gobain, Sonepar. Swoje doświadczenie menadżerskie zdobywała pełniąc funkcję Dyrektora Marketingu i odpowiadając nie tylko za rynek krajowy, ale pracując w środowisku międzynarodowym również w projektach zagranicznych, a także we współpracy z różnorodnymi branżami (min. handel detaliczny, przemysł, motoryzacja, dystrybucja).