Zarządzanie sobą w czasie oraz planowanie

CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy, a w szczególności:

– nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania
– dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy
– nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu
– poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem
– wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem

PROGRAM SZKOLENIA

1. Style zarządzania czasem

– Różne style pracy, efektywności i możliwości koncentracji człowieka

– Zarządzanie czasem a typy pracowników

– Refleksja nad czasem w trzech wymiarach

2. Autoanaliza

– Analiza własnego stylu zarządzania sobą w czasie

– SWOT

3. Indywidualny styl zarządzania sobą w czasie

– Diagnozowanie alokacji czasu na przykładzie własnej sytuacji życiowej

– Analiza kryteriów wpływających na zarządzanie sobą w czasie

4. Wyznaczanie celów

– Zasady ułatwiające formułowanie celów

– Wybranie i doprecyzowanie najistotniejszego celu

– Techniki ułatwiające realizację celu

5. „Pożeracze czasu”

– Zdefiniowane problemów i najczęstsze przyczyny marnowania czasu

– Środki zaradcze do przeciwdziałania przyczynom nieefektywnego zarządzania sobą w czasie

6. Ustalanie priorytetów

– Zasady pomagające w ustalaniu ważności zadań i maksymalizacji wydajności

– Techniki pomocne przy nadawaniu zadaniom priorytetów

– Struktura wykorzystania czasu i waga zadań

7. Planowanie działań

– Zasady planowania

– Tworzenie harmonogramu działań

– Techniki skutecznego planowania

– Ocena wykorzystania czasu i narzędzia wspierające efektywne planowanie

– Błędy w planowaniu

– Opracowanie osobistego planu działań

8. Podejmowanie decyzji

– Identyfikacja trudności w podejmowaniu decyzji

– Techniki ułatwiające efektywne podejmowanie decyzji i załatwianie spraw do końca

– Przeciwdziałanie postawom utrudniającym realizację zadań i podejmowanie decyzji

– Motywowanie działań i przygotowywanie zabezpieczeń do zastosowania od zaraz

9. Radzenie sobie ze stresem

– Przyczyny i objawy stresu

– Techniki antystresowe

 


Trener:

Elżbieta Peda – absolwentka studiów MBA Executive w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. Realizowała projekty wewnętrzne i zewnętrzne pracując dla Michelin, Schneider Electric, Saint-Gobain, Sonepar. Swoje doświadczenie menadżerskie zdobywała pełniąc funkcję Dyrektora Marketingu i odpowiadając nie tylko za rynek krajowy, ale pracując w środowisku międzynarodowym również w projektach zagranicznych, a także we współpracy z różnorodnymi branżami (min. handel detaliczny, przemysł, motoryzacja, dystrybucja).