Budowanie wizerunku firmy

Obecny, rozwinięty rynek mediów, w tym Internet stawia przed menedżerami, duże wyzwania związane z kształtowaniem wizerunku marki. Każda firma chce i powinna znaleźć swoje miejsce w świadomości Klientów i zdobyć ich zaufanie oraz sprawić, aby pracownicy identyfikowali się z firmą, z tym co robi i dokąd zmierza.

Można to osiągnąć, jeśli zadba się o wykreowanie marki i utworzenie unikatowego wizerunku firmy na rynku.
Menedżerowie większości firm doceniają znaczenie budowania wizerunku i marki w mediach oraz wartości, jakie daje komunikacja zewnętrzna z potencjalnymi Klientami. Równie istotny jest wizerunek wewnątrz firmy, który jest składową wizerunku osobistego pracowników.

Program szkolenia:

Budowanie tożsamości przedsiębiorstwa

Wizerunek a tożsamość:
⦁ System identyfikacji wizualnej
⦁ Strona internetowa
⦁ Nazwa, slogany, hasła

Czym jest marka? Kreowanie marki

⦁ Zakres pojęcia budowania świadomości marki
⦁ Etapy budowania kapitału marki
⦁ Mierzenie kapitału marki
⦁ Zarządzanie kapitałem marki
⦁ Tworzenie strategii marki
  ⦁ Marki XXI wieku

Polityka informacyjna firmy

⦁ Działania informacyjne i public relations w praktyce firmy
⦁ Zarządzanie wizerunkowe w sytuacji kryzysowej
⦁ Działania wizerunkowe w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu

Wizerunek w sieci

⦁ Monitoring Internetu
⦁ Obecność w social media – budowanie marki w social media
⦁ Pomiar i analiza skuteczności działań w social media

Komunikacja wewnętrzna elementem budowania wizerunku

⦁ System zachowań pracowników i reprezentantów firmy (zwany także kulturą organizacji)
⦁ Komunikacja podczas spotkań służbowych

Wizerunek osobisty menedżerów i pracowników jako element składowy wizerunku firmy

⦁ Savoir- vivre
⦁ Prawo pierwszego wrażenia
⦁ Wizytówki
⦁ Rozmowa telefoniczna
⦁ Korespondencja listowa i e-mailowa
⦁ Zastosowanie protokołu dyplomatycznego w biznesie (zasady procedencji)
⦁ Mowa ciała podczas spotkania biznesowego
⦁ Dress code – ubiór biznesowy kobiet i mężczyzn

Grupa docelowa szkolenia:

Szkolenie Budowanie wizerunku firmy przeznaczone jest dla menadżerów oraz pracowników marketingu i działów PR.

Cele szkolenia:

Podczas szkolenia Budowanie wizerunku firmy uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu budowania pozytywnego wizerunku firmy i kreowania marki. Odpowiemy na pytania: Czy warto to robić? W jaki sposób? I od czego zacząć? Uczestnicy szkolenia staną się bardziej świadomi w kwestii promowania własnej firmy i kreowania skutecznego, przynoszącego zyski wizerunku.

Szkolenie Budowanie wizerunku firmy pokaże uczestnikom, jakimi narzędziami dysponuje przedsiębiorca, który chce promować wizerunek swej firmy i budować świadomość swojej marki, tak by była ona wartością dla firmy na rynku.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

» Umiejętność budowania treści reklamowych zamieszczanych na firmowej stronie www z uwzględnieniem słów kluczowych, skutecznie dobranych na bazie Google Analytics.
» Nabycie umiejętności korzystania z narzędzi internetowych służących do śledzenia i mierzenia potencjału marki.
» Poznanie narzędzi ułatwiających opanowanie sytuacji kryzysowych, mogących niekorzystnie wpłynąć na wizerunek firmy, takich jak – crisis manual czy dark site.
» Umiejętne budowanie marki w social media.
» Świadome wykorzystanie wizerunku osobistego do budowania wizerunku firmy.

Moje szkolenia: