Omnichannel marketing

Omnichannel to trend, który stanowi naturalną transformację koncepcji multichannel, a więc podejścia, w którym poszczególne kanały kontaktu z Klientem nie są ze sobą zintegrowane i działają autonomicznie. Omnichannel to nowe spojrzenie na wielokanałowość, którego celem jest zapewnienie spójnego doświadczenia zakupowego konsumentowi bez względu na to, w którym kanale lub kanałach wchodzi w interakcję ze sprzedawcą.

Cele szkolenia:

W trakcie zajęć poznasz niuanse pracy nad projektami, które charakteryzują się działaniami pomiędzy kanałami online i offline, biorąc pod uwagę specyfikę sprzedaży i marketingu z zachowaniem wstrzemięźliwości w stosowaniu rozwiązań generujących wysoką absorbcje zasobów z niskim ROI.

Zyskasz wiedzę pozwalającą na szybkie metody wdrożenia strategii omnichannel w swojej organizacji przy wykorzystaniu dostępnych na rynku narzędzi, w oparciu o sprawdzone, efektywne strategie.

Zrozumiesz różnice pomiędzy multichannel i omnichannel oraz uzyskasz solidną dawkę wiedzy technicznej i analitycznej pozwalającej zrozumieć, że znajomość kontekstu, actionable data oraz „śladów" pozostawionych przez użytkownika, jest dla Ciebie punktem wyjścia dla prowadzenia skutecznych kampanii.

Podczas zajęć, prześledzimy również rzeczywiste case studies, pokazujące jakie metody nie sprawdzają się w praktyce, ocenimy realność i pracochłonność wdrożeń, zarówno pod kątem merytorycznym jak również finansowym.

Dowiesz się dlaczego współczesne systemy wspomagające sprzedaż i marketing opierają się głównie na rozwiązaniach budowanych regułowo, bazujących na know-how jednostek lub departamentów marketingu oraz dlaczego tylko nieliczne firmy są w stanie pozwalać sobie na inwestycje umożliwiające rozproszone analizy danych generowanych przez ich Klientów, opierając to o zaawansowane algorytmy, uczenie maszynowe oraz sztuczną inteligencje, które są coraz silniejszą przewagą w firmach realizujących koncepcje omnichannel.

Biorąc udział w zajęciach znajdziesz odpowiedź na następujące pytania:

» Kim jest konsument?
» Dlaczego strategia omnichannel jest skuteczna i pozwala osiągnąć wysokie ROI?
» Jakiego rodzaju narzędzia przyśpieszają wdrożenie strategii omnichannel w organizacji?
» W jaki sposób integrować różne kanały wiedzy o Kliencie (actionable data) aby skutecznie projektować customer journeys?
» Jak wyglądają kluczowe innowacje w obszarach: form oferowania towarów, komunikacji marketingowej i wspomagania sprzedaży?
» Dlaczego inwestycja w proximity marketing jest strategią komplementarną a nie substytutywną dla realizowanych strategii?
» Czy omnichannel wpływa na zarządzanie bazami Klientów I jakie skutki niesie to w kwestii ochrony danych osobowych?
» W jaki sposób ograniczyć ryzyko długotrwałych wdrożeń i zrealizować projekt w czasie krótszych niż 30 dni?

Program zajęć:

» Czym jest omnichannel? Wstęp do zagadnienia
» Cechy komunikacji i skuteczne strategie dotarcia do Klienta
» Wyzwania technologiczne i problematyka integracji kanałów
» Nowoczesne programy lojalnościowe
» Case study – przegląd dobrych praktyk z wykorzystaniem konkretnych narzędzi i rzeczywistych danych

Nauczysz się:

» Planować strategie omnichannel w ramach swojej organizacji
» Prowadzić projekt, który wykorzystuje dane pochodzące ze świata offline (np. POS) i online (e-commerce)
» Trafnie analizować ryzyka związane z komunikacją wielokanałową
» Dobierać narzędzia na każdym etapie wdrożenia koncepcji, począwszy od projektowania interakcji aż po systemy automatyzujące kampanie w oparciu o model omnichannel
» Weryfikować i decydować jakie rozwiązania technologiczne zapewniają stabilność działania w oparciu o strategie omnichannel
» W jaki sposób przygotować się do prowadzenia projektów z wykorzystaniem technologii kontekstowych
» Budować nowoczesne mechaniki programów lojalnościowych w oparciu o złożone reguły scoringowe i segmentację międzykanałową
» Projektować nowoczesne rozwiązania dla Klientów końcowych wykorzystujące paradygmat context-aware computing

Grupa docelowa:

» Junior Brand Manager – managerowie zarządzający marką produktów
» Asystentka Działu KAM – wsparcie sprzedaży, wsparcie w organizowaniu kampanii promocyjnych, wsparcie w obsłudze Klientów
» Spec. Ds. Trade Marketingu (marketing sprzedaży)
» Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży – j.w., rozliczanie, analizy
» Spec. Ds. Trade Marketingu (marketing sprzedaży)
» Spec. Ds. Trade Marketingu (marketing sprzedaży)
» Brand Manager – managerowie zarządzający marką produktów

Moje szkolenia: