Doradztwo

Będziemy pracować na Twój sukces

Silnie angażujemy się w sukces naszych Klientów i identyfikujemy się z nim. Każda osoba w naszym zespole posiada wieloletnie doświadczenie w biznesie, zdobyte na stanowiskach kierowniczych. Wszelkie nasze działania bazują więc na wiedzy praktycznej, zdobytej podczas codziennej pracy w biznesie, wzbogaconej ukończeniem studiów kierunkowych, w tym także MBA. Współpracujemy z Klientami z wielu branż oferującymi usługi i produkty różnorodnym grupom klientów poprzez wszystkie możliwe dostępne kanały sprzedaży, zapewniając możliwie najbardziej szerokokątne spojrzenie na dane zagadnienie. W większości przypadków wdrażamy opracowane rekomendacje, dlatego też mamy ciągły, żywy kontakt z rynkiem.

Oferujemy Ci doradztwo w następujących obszarach:


Strategia marketingowa


Strategia sprzedaży


Strategia komunikacji i PR


Wdrożenie programu lojalnościowego


Strategia rozwoju firmy


Prawo pracy


Ochrona danych osobowych


Rekrutacje