Strategie rozwoju firmy

Strategie rozwoju firmy

Doradztwo strategiczne polega na holistycznym wsparciu przedsiębiorstw, które pragną dynamicznie rozwijać się lub chcą utrzymać uzyskaną już pozycję na rynku. W dzisiejszych czasach, w dobie ogromnej konkurencji, nie jest to zadanie łatwe. Z naszego doświadczenia wynika, że opracowanie strategii rozwoju firmy staje się przedmiotem zainteresowania tych Klientów, których zawiodły dotychczas stosowane metody na zwiększenie sprzedaży i zysków. Na każdym poziomie organizacyjnym firmy oraz na każdym etapie jej rozwoju często pojawiają się pytania typu: „… w jakim kierunku zmierza nasza firma?, … jakie są nasze priorytety w średnim i długim okresie? … jaki jest nasz docelowy Klient/rynek? … czy ograniczać koszty, czy promować innowacje? … jaki model dystrybucji pozwoli nam wzmocnić/zachować obecną pozycję rynkową? A także wiele innych przekrojowych dotyczących portfela kosztów, marketingu, efektywnego zarządzania procesami czy wydajnością i rozwojem pracowników.

Odpowiedzi na powyższe pytania w postaci konkretnych działań zmierzających do wzmocnienia pozycji firmy na rynku, zatrzymania negatywnych trendów w zakresie
sprzedaży czy też osiągania lepszych wyników w aspekcie wydajności daje dobrze opracowana i wdrożona Strategia Rozwoju Firmy.

W zakresie prac pomagamy naszym Klientom m.in. zdefiniować misję i długofalowe ambicje przedsiębiorstwa, określić mierzalne cele do realizacji oraz kaskadować je na najniższy poziom w firmie. Pozwala to jasno określić zadania do wykonania – priorytety, czy używając języka bardziej operacyjnego tzw. Must Win Battles – celem osiągnięcia oczekiwanych rezultatów, jak i wspiera pełne zrozumienie strategii firmy przez pracowników.

Kolejnym kluczowym obszarem w jakim wspieramy przedsiębiorstwa opracowując strategię, jest określenie zakresu działania firmy, zdefiniowanie obecnych i potencjalnych rynków operowania czy opracowanie podejścia do segmentacji Klientów, uwzględniając także wykonanie samej segmentacji. Pozwala to na dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa, opracowanie modelu skutecznej dystrybucji, co ma przełożenie m.in. na efektywność dotarcia do Klientów i docelowo wzrost sprzedaży. Model dystrybucji umieszczamy w szerszym kontekście struktury organizacyjnej firmy, mając na uwadze, że dotarcie do Klientów powinno być nie tylko skuteczne, ale również efektywne z kosztowego punktu widzenia. Tutaj pojawia się więc pole do następnej aktywności, jaką oferujemy dla naszych Klientów, a mianowicie opracowanie docelowego modelu funkcjonowania całego przedsiębiorstwa (tzw. Target Operating Model).

Sama strategia to jednak tylko połowa sukcesu.

W związku z tym, nasz  zespół doświadczonych ekspertów  z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach zarządzających w dużych organizacjach, zapewnia pełną obsługę również na etapie wdrożenia opracowanej/zmodyfikowanej strategii. Dotyczy to nie tylko wsparcia ze strony organizacyjnej czy monitorowania osiągania określonych korzyści biznesowych przez firmę wskutek wdrażanej strategii. Równie często wspieramy naszych Klientów w szczegółowych zmianach procesowych czy produktowych, które są konieczne aby strategia skutkowała osiągnięciem lepszych wyników biznesowych przez przedsiębiorstwo.

Nasze strategie rozwoju firm stają się dla wielu Klientów drogą do szybkiego i trwałego sukcesu.