Joanna Cur – Prawo pracy

 • Moim celem jest kompleksowe wsparcie Twojej Firmy w tematach dotyczących prawa pracy, z uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Pomogę Ci stworzyć lub zweryfikować istniejące regulaminy, procedury, wzory umów oraz opisy stanowisk.  

  Przeszkolę Twoich pracowników z prawa pracy, od etapu zgodnego z prawem procesu rekrutacji, poprzez zatrudnienie aż do rozstania się z pracownikiem.

 •  
 • Oferta obejmuje w szczególności:

  • – Tworzenie regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania;
  • – Opracowywanie umów o pracę, kontraktów managerskich, umów cywilno-prawnych oraz innych rodzajów umów dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klienta;
  • – Doradztwo w zakresie aktualnych zasad dotyczących kompletowania i przechowywania dokumentacji pracowniczej;
  • – Tworzenie opisów stanowiska pracy;
  • – Tworzenie dokumentacji związanej z wypowiadaniem umów o pracę oraz zastosowaniem kar porządkowych;
  • – Wsparcie przy podejmowaniu trudnych decyzji związanych ze stosowaniem kar porządkowych oraz redukcją zatrudnienia;
  • – Tworzenie pozostałej dokumentacji związanej z zatrudnieniem;
  • – Tworzenie umów o świadczenie usług outsourcingowych;
  • – Tworzenie umów o zakazie konkurencji w trakcie stosunku pracy oraz po jego ustaniu;
  • – Tworzenie umów dotyczących powierzenia mienia pracownikom;
  • – Tworzenie procedur i umów dotyczących zasad użytkowania sprzętu służbowego (samochodów, telefonów, komputerów).
  •  

  Zapraszam do kontaktu!

Ekspert:

Joanna Cur – praktyk biznesu z 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Prawnik z wykształcenia. Specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych. Ma doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji i implementacji dokumentacji pracowniczej do wymogów przepisów kodeksu pracy oraz RODO. Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG.