Zarządzanie sobą w czasie oraz planowanie

Cel szkolenia:

» nabycie umiejętności prawidłowego określania celów i skutecznego planowania,
» dostarczenie wiedzy i praktycznych wskazówek dotyczących zwiększenia efektywności i wydajności pracy,
» nabycie umiejętności radzenia sobie ze złymi nawykami i złodziejami czasu,
» poznanie narzędzi usprawniających zarządzanie czasem,
» wypracowanie optymalnych metod zarządzania sobą w czasie oraz własnych zasad zarządzania czasem.

Głównym celem szkolenia „Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy" jest podwyższenie kompetencji z zakresu planowania i organizowania pracy.

Program szkolenia:

1. Style zarządzania czasem

Różne style pracy, efektywności i możliwości koncentracji człowieka
Zarządzanie czasem a typy pracowników
Refleksja nad czasem w trzech wymiarach

2. Autoanaliza

Analiza własnego stylu zarządzania sobą w czasie
SWOT

3. Indywidualny styl zarządzania sobą w czasie

Diagnozowanie alokacji czasu na przykładzie własnej sytuacji życiowej
Analiza kryteriów wpływających na zarządzanie sobą w czasie

4. Wyznaczanie celów

Zasady ułatwiające formułowanie celów
Wybranie i doprecyzowanie najistotniejszego celu
Techniki ułatwiające realizację celu

5. „Pożeracze czasu”

Zdefiniowane problemów i najczęstsze przyczyny marnowania czasu
Środki zaradcze do przeciwdziałania przyczynom nieefektywnego zarządzania sobą w czasie

6. Ustalanie priorytetów

Zasady pomagające w ustalaniu ważności zadań i maksymalizacji wydajności
Techniki pomocne przy nadawaniu zadaniom priorytetów
Struktura wykorzystania czasu i waga zadań

7. Planowanie działań

Zasady planowania
Tworzenie harmonogramu działań
Techniki skutecznego planowania
Ocena wykorzystania czasu i narzędzia wspierające efektywne planowanie
Błędy w planowaniu
Opracowanie osobistego planu działań

8. Podejmowanie decyzji

Identyfikacja trudności w podejmowaniu decyzji
Techniki ułatwiające efektywne podejmowanie decyzji i załatwianie spraw do końca
Przeciwdziałanie postawom utrudniającym realizację zadań i podejmowanie decyzji
Motywowanie działań i przygotowywanie zabezpieczeń do zastosowania od zaraz

9. Radzenie sobie ze stresem

Przyczyny i objawy stresu
Techniki antystresowe

Moje szkolenia: