Program lojalnościowy – krok po kroku

Cel szkolenia:

Dzięki uczestnictwu w szkoleniu słuchacze będą mogli zdobyć praktyczną wiedzę na temat przygotowywania i realizacji programów lojalnościowych. Dobry program lojalnościowy może być bardzo skutecznym narzędziem utrzymania i zwiększania wartości Klienta. Szczególnie w dobie tak silnej konkurencji i wyedukowanych Klientów, lojalni uczestnicy naszego programu stanowią wyjątkową wartość.

Korzyści i rozwój umiejętności:

» Poznanie zasad funkcjonowania nowoczesnych programów lojalnościowych
» Praktyka tworzenia programu lojalnościowego
» Zdobycie umiejętności efektywnego zarządzania programem
» Budżetowanie i określanie kosztów programu
» Organizacja i logistyka programów lojalnościowych
» Mierzenie rentowności programów lojalnościowych

Program szkolenia:

1. Tworzenie programów lojalnościowych

cechy programów / ćwiczenie grupowe
cele programów lojalnościowych / ćwiczenie grupowe
benefity w programach
mechanizmy nagradzania
strategia komunikacji

2. System informatyczny programu – zarządzanie danymi i informacją

budowa systemów
zarządzanie komunikacją
przetwarzanie danych
logistyka programu
raportowanie i data mining

3. Aspekty organizacyjne, współpraca z agencjami, tworzenie zasad i regulaminu programu etc.
model organizacyjny programu

agencja czy In-house?
podział zadań i odpowiedzialności
systemy rozliczeń z agencją
zasady programu – kluczowe elementy
regulamin – kluczowe elementy

4. Aspekty ekonomiczne programu

koszty stałe, zmienne
koszty redempcji nagród
ćwiczenie grupowe – budżetowanie
rozkład kosztów w czasie
mierzenie ROI
rentowność Klienta (RFM, CLV)
mierzenie zaangażowania uczestników
mierzenie satysfakcji uczestników
mierzenie retencji

5. Aspekty logistyczne

zadania logistyka programu
zasady współpracy z partnerami logistycznymi
dobór dostawców nagród (jakość/koszty/dostawy)
dostarczanie nagród uczestnikom
monitoring nagród
zarządzanie relacjami i kontaktami z uczestnikami

6. Case studies wybranych programów

7. Warsztat tworzenia strategii programu lojalnościowego z wykorzystaniem zdobytej wiedzy

8. Analiza i ocena prac

Moje szkolenia: