Jak zbudować skuteczną strategię marketingową?

Podczas szkolenia poznasz praktyczną wiedzę i proces budowania strategii marketingowej, której celem jest realizacja złożeń biznesowych. Będziesz miał możliwość poznania ciekawych case study, na których oparte jest to szkolenie. Wspólnie wypracujemy idealną strategię marketingowa dla wybranego przedsiębiorstwa, która jednocześnie będzie podsumowaniem tego szkolenia. Poznasz szablony i nietuzinkowe formy prezentacji, które ułatwią Ci przygotowanie strategii Twojej firmy.

Korzyści dla uczestników:

Szkolenie zawiera nowoczesną wiedzę z zakresu planowania strategicznego. W wyniku jej zastosowania, nawet małe i średnie marki mogą znacząco zwiększyć potencjał konkurencyjny. Szkolenie zawiera wiedzę, możliwą do szybkiego wdrożenia i przynoszącą efekty  biznesowe. W trakcie szkolenia, uczestnicy uczą się planowania nowoczesnych i skutecznych strategii marketingowych.

Program szkolenia:

Dzień 1:

10.00 – 12.00 Podstawowe rodzaje strategii przedsiębiorstwa

Istota strategii marketingowej.
Planowanie strategii marketingowej.
Plan marketingowy.

14.00 – 17.00 Formułowanie i wybór strategii marketingowej
Determinanty wyboru strategii marketingowej.
Analiza firmy i rynku.
Segmentacja i wybór rynku docelowego.
Pozycjonowanie oferty rynkowej.
Wybór narzędzi marketingowych.

Dzień 2:

9.00 – 11.00 Strategia Produktu

Pojęcie, sposoby klasyfikacji i struktura produktu.
Przyczyny sukcesów i porażek nowych produktów.
Zarządzanie cyklem życia produktu.
Znaczenie strategii marki.

11.00 – 13.00 Strategia komunikacji

Znaczenie i funkcje komunikacji marketingowej.
Instrumenty komunikacji marketingowej.
Założenia strategii komunikacji marketingowej.

14.00 – 16.00 Warsztaty praktyczne

Metodyka:

Szkolenie prowadzone będzie w formie warsztatów, studium przypadku, zadań grupowych, dyskusji, burzy mózgów i ćwiczeń opartych o prawdziwe wyzwania nowoczesnego marketingu. Będziemy rozwiązywać realne problemy i tworzyć skuteczne  scenariusze działań. Szkolenie ma na celu wykorzystanie wiedzy z zagadnień poruszonych podczas wydarzenia.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:

» Wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
» Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez uczestników szkolenia:

    • ćwiczenia, case study
    • pytania i odpowiedzi
    • dyskusja
    • „burza mózgów”

Szkolenie zaprojektowane jest dla:

» Menedżerów i specjalistów działów marketingu
» Specjalistów planujących strategie marketingowe
» Właścicieli i marketerów startup'ów
» Specjalistów zespołów zarządzania marką i sprzedażą
» Marketerów rozwijających internetowe i tradycyjne kanały sprzedaży
» Przedsiębiorców zarządzających produktami/markami
» Marketerów sieci handlowych
» Przedsiębiorców MŚP

Moje szkolenia: