Jak przygotować firmę do kontroli zgodności z RODO?

Jak przygotować firmę do kontroli zgodności z RODO?

Jest to 1-dniowe szkolenie skierowane do Administratorów ochrony danych (Przedsiębiorców) oraz Pracowników zajmujących się na co dzień przetwarzaniem danych osobowych Pracowników i/lub Klientów.

Korzyści ze szkolenia:

• Uczestnicy poznają czym są dane osobowe i jak należy je chronić;
• Uczestnicy mają wiedzę, które obszary w Przedsiębiorstwie podlegają kontroli przez Urząd Ochrony Danych Osobowych;
• Uczestnicy otrzymują praktyczne wskazówki jak przygotować firmę, aby jej działania były zgodne z obowiązującymi przepisami;
• Uczestnicy zdobywają wiedzę na temat przebiegu kontroli UODO, praw i obowiązków obu stron;

Program szkolenia:

1) Przetwarzanie danych osobowych:

• najważniejsze pojęcia
• zasady ochrony danych osobowych
• podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez pracowników

2) Kontrola UODO – podstawowe informacje

• kontrola zapowiedziana czy niezapowiedziana

3) Obszary podlegające kontroli:

• Monitoring
• Upoważnienia pracowników do przetwarzania danych
• Dokumentacja w dziale kadr
• Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych Klientów
• Współpraca z podmiotem przetwarzającym.
• Rejestr naruszeń
• Zabezpieczenia – w tym praktyczne wskazówki do zastosowania na stanowisku pracy tj. zasada czystego biurka, bezpieczne korzystanie z komputera, tworzenie i zmiana haseł

4) Wszczęcie kontroli i udział kontrolowanego w kontroli

5) Przebieg kontroli:

• Prawa i obowiązki kontrolującego
• Prawa i obowiązki kontrolowanego

6) Zakończenie kontroli

7) Rodzaje sankcji za naruszenie ochrony danych – kary administracyjne i finansowe

Zapraszam do kontaktu!


Trener:

Joanna Cur – praktyk biznesu z 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Prawnik z wykształcenia. Specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych. Ma doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji i implementacji dokumentacji pracowniczej do wymogów przepisów kodeksu pracy oraz RODO. Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG.