Psychologia sprzedaży

Cele:

Celem szkolenia jest skuteczne i praktyczne nabycie przez każdego z uczestników

umiejętności działań sprzedażowych. Warsztaty ułatwią uczestnikom rozpoznawanie typów klientów oraz dostosowanie technik promocji produktów w celu realizacji planów

sprzedażowych.

1. Klient w sytuacji zakupów

– oczekiwania klienta wobec obsługi (świadome i nieświadome)

– jak wygląda proces decyzyjny (zakupy impulsywne i planowane)

– typologia klientów

2. Mapa myśli klienta (ćwiczenie)

3. Przebieg rozmowy z klientem, techniki angażowania rozmówcy (ćwiczenia)

4. Umiejętność prezentowania produktu, jego zalet i wynikających z nich korzyści dla klienta.

5. Psychologia promocji produktów – perspektywa klienta

– promocje cenowe i poza cenowe formy promocji, kiedy stosować

– psychologia kolorów

– zestawy promocyjne

6. Psychologia cen w sprzedaży

– co komunikuje cena

– czy klienci pamiętają ceny

7. Mapa myśli sprzedawcy (ćwiczenie)

8. Mowa ciała w kontakcie sprzedażowym z klientem (ćwiczenia)

– komunikacja niewerbalna ,

– komunikacja werbalna (słowa klucze dla sprzedawcy)

9. Klient w trudnej sytuacji (reklamacja, presja czasu, kolejka) to szansa dla sprzedawcy

10. Techniki sprzedaży i dosprzedaży dodatkowych produktów

11. Podsumowanie/ Pytania


Trenerka:

Agata Kuszewska – Agata Kuszewska Psycholog biznesu. Ekspert z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu sprzedażą i obsługą klienta . Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Ekonomii Uniwersytetu w Lubljanie. Wiedzę z zakresu psychologii konsumentów popartą bogatym doświadczeniem biznesowym wykorzystuje prowadząc szkolenia dla działów sprzedaży i marketingu w branżach retail, FMCG, telecom, farma.