Ochrona danych osobowych w prawie pracy

Ochrona danych osobowych w prawie pracy – nowe zasady przetwarzania danych kandydatów i pracowników oraz prowadzenia dokumentacji pracowniczej

Jest to 1-dniowe szkolenie, skierowane do Pracowników sektora prywatnego oraz publicznego, którzy przetwarzają dane osobowe w działach HR (kadrowych), od procesu rekrutacji, zatrudnienia, po ich archiwizację i niszczenie. Szkolenie kierowane jest również do osób zarządzających działami HR.

Korzyści ze szkolenia:

• Zapoznanie uczestników szkolenia ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych w świetle obowiązywania Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zmian w kodeksie pracy oraz przepisach wykonawczych.
• Usystematyzowanie i pogłębienie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej oraz nowych zasad przetwarzania danych kandydatów do pracy i pracowników.

Program szkolenia:

1) Poszukiwanie Pracownika/Rekrutacja:

• jak przygotować ogłoszenie o pracę?
• jakich danych można żądać od kandydata na Pracownika?
• znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study)
• pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod.
• dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny
• sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne)
• obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów (case study)
• znaczenie zgody – przygotowanie klauzul zgód rekrutacyjnych (case study)
• okres przetwarzania danych kandydatów
• CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?
• „Czarne listy” kandydatów
• korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem)
• kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach

2) Okres zatrudnienia:

• dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę
• kwestionariusz osobowy Pracownika po zmianach
• obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec pracowników (case study)
• akta osobowe Pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych
• dokumentacja dotycząca czasu pracy (listy obecności, harmonogramy pracy)
• dokumentacja urlopowa – zasady prowadzenia
• dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji
• przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy
• przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
• przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem Pracownika w szkoleniach
• przetwarzanie danych osobowych Pracowników w relacji Pracodawcy z organizacją związkową
• przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez Pracodawcę
• przekazywanie informacji pomiędzy grupą przedsiębiorstw
• monitorowanie Pracownika w miejscu pracy

3) Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:

• zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych
• zakres danych pozyskiwanych od takich osób
• okresy przechowywania dokumentacji

4) Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia:

• elektronizacja akt osobowych
• w jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
• obowiązki Pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej
• obowiązki Pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej
• kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej

Zapraszam do kontaktu!


Trener:

Joanna Cur – praktyk biznesu z 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Prawnik z wykształcenia. Specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych. Ma doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji i implementacji dokumentacji pracowniczej do wymogów przepisów kodeksu pracy oraz RODO. Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG.