Prawnik & Ekspert ds. HR oraz Ochrony Danych

Joanna Cur

Praktyk biznesu z 20 letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Zarządzała dużymi zespołami sprzedaży (do 150 pracowników) w branży telekomunikacyjnej w kanale własnym oraz franczyzowym. Osiągała ze swoimi zespołami ponadprzeciętne wyniki.

Prawnik z wykształcenia. Absolwentka UMK w Toruniu, Społecznej Akademii Nauk oraz Podyplomowych Studiów Managerskich w Wyższej Szkole Bankowej. Obecnie doktorantka Prawniczego Seminarium Doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych. Ma doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji i implementacji dokumentacji pracowniczej do wymogów przepisów kodeksu pracy oraz RODO.

Tworzyła systemy motywacyjne, ścieżki kariery oraz systemy ocen pracowniczych dla pracowników sprzedaży.

Doświadczony rekruter w branży telekom, pharma oraz FMCG. Realizowała projekty wewnętrzne i zewnętrzne dla T-Mobile Polska S.A., Pfizer Polska, Teva Pharmaceuticals Polska, Abbott Laboratories Poland, LEK-AM, Philip Morris Polska, pracując z szeregowymi pracownikami oraz ze średnią i najwyższą kadrą managerską.

W Departamencie Sprzedaży T-Mobile Polska S.A. pełniła rolę Szefa Teamu projektowego, który w T-Mobile Polska S.A. wdrożył nowy standard obsługi klienta. Nowy model jakościowy został wprowadzony w 2018 do wszystkich kanałów stacjonarnej obsługi klienta (230 Sklepów oraz 440 Autoryzowanych Punktów Sprzedaży).

Autorka artykułu pt. „Monitorowanie pracowników po 25.05.2018 r.”, który ukazał się w czasopiśmie „Edukacja Prawnicza”.

Członek grupy roboczej tworzącej kodeks ochrony danych osobowych w rekrutacji – projekt pod patronem Pracuj.pl.