Etykieta w biznesie

Etykieta w biznesie

OPIS SZKOLENIA:

Szkolenie polega na zaprezentowaniu tematyki etykiety (savoir-vivre) i zasad protokołu dyplomatycznego we współczesnej praktyce biznesowej, urzędniczej oraz w  szerokorozumianym środowisku międzynarodowym i przedstawieniu możliwości zastosowania jej w praktyce. Obszary szkolenia: Rozwój osobisty, Kompetencje menedżerskie.

CELE SZKOLENIA

Przedstawienie:

1.    zbioru dobrych manier w kontaktach biznesowych i międzynarodowych,

2.    typów ubioru (tzw. dress code) w zależności od sytuacji,

3.    rodzajów przyjęć służbowych i ich funkcji (śniadanie, lampka wina, koktajl, przyjęcie, obiad itd.),

4.    etykiety przy stole (zachowanie, przygotowanie stołu, rozsadzenie gości, menu),

5.    roli mowy ciała w relacjach interpersonalnych,

6.    zasad tworzenia korespondencji tradycyjnej i służbowej oraz zaproszeń,

7.    różnic międzykulturowych w biznesie,

8.    wskazówek dotyczących organizacji wydarzeń specjalnych.

 

UMIEJĘTNOŚCI I WIEDZA ZDOBYTA PO SZKOLENIU

Wszystkie omawiane zagadnienia zostaną poparte przykładami z doświadczenia praktycznego wykładowcy zdobytego podczas pracy w środowisku międzynarodowym. Po szkoleniu słuchacz będzie przygotowany do wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności zarówno w charakterze uczestnika, jak i organizatora różnych przedsięwzięć. Poznając reguły precedencji obowiązujące w środowisku międzynarodowym i biznesowym, uniknie się gaf przy powitaniach, rozsadzaniu gości i w innych podobnych sytuacjach, gdzie pojawia się problem kolejności osób. Zaprezentowanie typów ubioru i odpowiedniego stroju firmowego pozwoli na właściwe przygotowanie się do spotkania lub wydarzenia. Znajomość rodzajów przyjęć będzie przydatna w wyborze odpowiedniego typu ubioru i ułatwi rozeznanie się w oczekiwaniach względem danego spotkania. Znajomość etykiety przy stole umożliwi dobór odpowiedniego menu i przygotowanie stołu do właściwego typu przyjęcia. Rola mowy ciała pozwoli na uświadomienie szczegółów zdradzających cechy charakteru i nastawienie interlokutora. Zasady tworzenia zaproszeń, korespondencji tradycyjnej i służbowej przydadzą się do zastosowania odpowiedniego standardu wynikającego z tradycyjnie przyjętych form. Różnice międzykulturowe w biznesie uświadomią słuchaczom jak intuicyjne zachowanie może często prowadzić do nieintencjonalnego uczynienia komuś afrontu. Wreszcie wskazówki dotyczące organizacji wydarzeń specjalnych pozwolą na wypracowanie standardów postępowania w przygotowaniu różnych wydarzeń i umożliwią uniknięcie niepotrzebnych napięć związanych z organizowanym przedsięwzięciem.

FORMA SZKOLENIA

Wykład, dyskusja, warsztaty

MAKSYMALNA LICZBA UCZESTNIKÓW GRUPIE

Bez ograniczeń

OPIS GRUPY DOCELOWEJ (do kogo kierowane jest szkolenie)

Kurs został opracowany z myślą o osobach pracujących w szerokorozumianej sferze biznesowej (w tym międzynarodowej), korporacyjnej, urzędnikach, osobach odpowiedzialnych w swoich podmiotach za kwestie organizacyjne, a także jest skierowany do każdego, kto chciałby zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku pracy poprzez rozwój tzw. kompetencji miękkich.

 RAMOWY PROGRAM

 1. Znaczenie etykiety i protokołu dyplomatycznego we współczesnym świecie,
 2. Problematyka witania się: sposoby, przedstawianie, precedencja, mowa ciała, tytułowanie, najczęściej popełniane błędy,
 3. Problematyka wizytówki: dobry projekt, zastosowanie, najczęściej popełniane błędy,
 4. Problematyka precedencji: dyplomatycznej, biznesowej, towarzyskiej, najczęściej popełniane błędy,
 5. Problematyka ubioru: typy ubiorów w zależności od sytuacji (tzw. dress code), elementy garderoby, najczęściej popełniane błędy,
 6. Rodzaje przyjęć i ich funkcja: śniadanie, lampka wina, koktajl, przyjęcie bufetowe, obiad itd.
 7. Etykieta przy stole: zachowanie, spożywanie na stojąco albo siedząco, przygotowanie stołu – zastawa, rozsadzenie gości, menu,
 8. Rola mowy ciała w relacjach interpersonalnych (zachowania nieintencjonalne),
 9. Problematyka korespondencji: zaproszenia, list tradycyjny, list firmowy, list elektroniczny, netykieta, najczęściej popełniane błędy,
 10. Różnice międzykulturowe w biznesie: spotkania i przywitania, mowa ciała, kultura korporacyjna, spożywanie, ubiór, prezenty, specjalnie dla kobiet, przydatne wskazówki,
 11. Problematyka organizacji wydarzeń specjalnych: rodzaje wydarzeń, konferencje, międzynarodowe rozgrywki sportowe, logistyka, transport specjalny VIP,

Trener:

Dawid Michalski – absolwent prawa, politologii, administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalista w zakresie profesjonalnego doradztwa wizerunkowego. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji UG. Autor kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz publikacji w monografiach i czasopismach naukowych.