Dawid Michalski

Dawid Michalski

Dawid Michalski – absolwent prawa, politologii, administracji na Uniwersytecie Gdańskim. Specjalista w zakresie profesjonalnego doradztwa wizerunkowego. Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Prawa i Administracji UG. Odbył praktykę w Wydziale polityczno-ekonomicznym Ambasady RP w Finlandii. Członek komitetów organizacyjnych międzynarodowych konferencji i projektów. Autor kilkudziesięciu wystąpień na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz publikacji w monografiach i czasopismach naukowych. Współpracuje z FIFA, UEFA, PZPN, FIVB w zakresie: oficer łącznikowy Delegata UEFA (DLO), oficer łącznikowy reprezentacji narodowych w piłce nożnej (TLO), operacje stadionowe podczas meczów UEFA (Match Operations), obsługa VIP podczas międzynarodowych rozgrywek piłkarskich i siatkarskich, kierownik młodzieżowych reprezentacji Polski w piłce nożnej.

MOJE SZKOLENIA:


Etykieta w biznesie